Hjem

V i k i n g   K a r a t e   F e d e r a t i o n   |   f r o m  n o r w a y

2 0 1 5

Viking Karate Federation (VKF) ble etablert i 2015 som en frittstående karateorganisasjon. Gjennom VKF kan vi utvikle våre medlemsklubber på en måte som passer for et bredt publikum. Vårt graderingspensum gjenspeiler tradisjonelle karateteknikker, kata og kumite men vi har også tatt inn nyere elementer som spesielle selvforsvarsteknikker.  Vi vektlegger også at dette er en organisasjon med styre og tekniske komite i Norge.


Vi ønsker å stimulere til utvikling av karate som idrett, hvor vi kan tilby et variert opplegg for utøverne i medlemsklubbene. Vi ønsker å støtte klubber som satser på konkurranser med eget treningsopplegg som kan bidra til å få frem gode fightere og katautøvere. 


Et annet viktig punkt for VKF er å fokusere på det sosiale, hvor utøverne gjennom fellesskapet i klubbene utvikler seg til å bli selvstendige personer med selvinnsikt og gode holdninger. Vi ser på organisasjonen som et positivt bidrag for unge og voksne.

RESPEKT

Martial art does not teach you how to fight,

it teaches you why not to


Lakshya Bharadwaj