Ledelse

V i k i n g   K a r a t e   F e d e r a t i o n   |   f r o m  n o r w a y

StyretViking Karate Federation er organisert slik at det skilles mellom administrative og tekniske spørsmål. Organisasjonen skal alltid ha en hovedinstruktør som også skal være leder for Teknisk komite. Det er styrets ansvar å velge hovedinstruktør

Teknisk komiteTeknisk komite (TK) ledes av VKF sin hovedinstruktør. TK er ansvarlig for alle spørsmål knyttet til graderingsprogram og kriterier for gradering. Den skal også hjelpe klubbene under gjennomføring av graderingssamlinger.  Det er også TK som arrangerer VKF stilartsmesterskap, samt godkjenner kandidater for gradering til svart belte (DAN)